12.7mm 粉彈 訓練彈 7入

NT$150NT$1,280

貨號: 不提供 分類:

描述

A.12.7mm 鎮暴彈 ]

品       名 _12.7mm 鎮暴彈

規       格 _12.7mm

材       質 _塑膠 

容       量 _100顆

備       註 _

 

[ B.12.7mm 加重彈 ]

品       名 _12.7mm 加重彈

規       格 _12.7mm

材       質 _塑膠 

容       量 _100顆

備       註 _

 

[ C.12.7mm 橡膠彈 ]

品       名 _12.7mm 橡膠彈

規       格 _12.7mm

材       質 _橡膠

容       量 _100顆

特       色 _硬度90度  可重複使用

備       註 _

 

[ D.12.7mm 鋁彈 ]

品       名 _12.7mm 鋁彈

規       格 _12.7mm

材       質 _CNC加工製程 鋁製

容       量 _50顆

特       色 _超精密研磨.真圓度AAA級!! 

備       註 _

 

E.12.7mm 辣椒彈 10入 ]

品       名 _12.7mm 辣椒彈 催淚彈

規       格 _12.7mm 

容       量 _10顆

特       色 _ 

備       註 _

 

[ F.12.7mm 辣椒彈 地表最辣 ]

品       名 _12.7mm 辣椒彈 催淚彈 地表最辣

規       格 _12.7mm 

容       量 _10顆

特       色 _

辣度1900萬 Scoville Scale

超高濃度12%

超精細研磨 真圓度 公差0.03mm內(3條內)

厚度0.78mm-0.8mm

彈匣式鎮暴槍可用  保證不破裂在管內或彈匣內

備       註 _

 

G.12.7mm 粉彈 100入 ]

品       名 _12.7mm 粉彈 訓練彈

規       格 _12.7mm

容       量 _100顆

材       質 _ABS / 痱子粉

備       註 _

 

H.12.7mm 辣椒彈 7入 ]

品       名 _12.7mm 辣椒彈 催淚彈

規       格 _12.7mm 

容       量 _7顆

特       色 _ 

備       註 _

 

I.12.7mm 粉彈 7入 ]

品       名 _12.7mm 粉彈 訓練彈

規       格 _12.7mm 

容       量 _7顆

材       質 _ABS / 痱子粉

特       色 _ 

備       註 _

_注 意 事 項_

●本賣場不提供任何改造服務.擅自改造需自付法律責任!!

   所有槍品皆由原廠合法製造.請安心購買.

●產品會因網頁色調呈現.拍攝燈光而有色差.以實品顏色為準

●能接受以上聲明者在下標.下標視同同意.

●購買二樣以上商品.請先將商品放入購物車再結帳.謝謝.

額外資訊

規格

A.12.7mm 鎮暴彈, B.12.7mm 加重彈, C.12.7mm橡膠彈, D.12.7mm 鋁彈, E.12.7mm 辣椒彈, F.12.7mm 辣椒彈 地表最辣, G.12.7mm 粉彈, H.12.7mm 辣椒彈 7入, I.12.7mm 粉彈 7入

12.7mm 粉彈 訓練彈 7入

加入購物車